Predlžovanie vlasov

druh,dĺžka, farba a počet vlasových prameňov - potrebná osobná konzultácia, ktorá je poskytovaná bezplatne

1 prameň materiál ... 2.99 €
kúpa jedného prameňa
1 prameň nová aplikácia ... 2.50 €
nahodenie jedného prameňa

Opakovaná aplikácia
1 prameň zloženie ... 0.49 €
1 prameň obnovenie ... 0.99 €